Tło bannera
 1. Strona główna
 2. Poznaj nas
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Zasady przetwarzania danych osobowych klauzula informacyjna

„W związku z pozyskaniem Twoich danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KRAMARSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (ul. Kramarska 9, 61-765 Poznań), zwana dalej „Administratorem Danych”, z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych e-mailem na adres kontakt@schoepsresidence.pl.
 2. Administrator Danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacyjnego - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do rozpoczęcia realizacji usług świadczonych przez Administratora Danych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  • związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  • reklamy własnych produktów lub usług Administratora Danych – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
  • windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
  • monitorowania wizyjnego na terenie obiektu – podstawą przetwarzania danych jest bezpieczeństwo osób i mienia oraz gromadzenie dowodów dotyczących naruszeń prawa
  • i prewencji, a także zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora Danych na szkodę (art. 6 ust. 1f RODO),
  • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora (art. 6 ust. 1f RODO),
  • archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji osób korzystających z usług Administratora Danych - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).
 3. dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Ciebie formularza rezerwacyjnego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi.
 4. formularz rezerwacyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być przez Ciebie dobrowolnie wypełnione.
 5. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 6. przysługują Ci następujące uprawnienia:
  • dostępu do dotyczących Ciebie danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, w tym profilowania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO,
  • wycofania zgody (jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda) w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres kontakt@schoepsresidence.pl względnie osobiście w siedzibie Administratora Danych w Poznaniu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Administrator Danych przechowywał będzie Twoje dane przez okres 9 lat od momentu ich udostępnienia, a w sytuacji, gdy doszłoby do zawarcia umowy – okres ten liczony będzie od jej wygaśnięcia. Administrator danych przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.
 8. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, obsługi informatycznej, ochrony osób i mienia.

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.”

bg

Nasze apartamenty Komfort i wygoda

Schoeps Residence
ul. Kramarska 9 | 61-765 Poznań

mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez KRAMARSKA, Kramarska 9, 61-765, Poznań Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane